Les Landing Pages (Pàgines d’Aterratge) són molt importants a l’hora de posicionar-te en els cercadors i convertir els clicks en clients.

Què són les Landing Pages?

Són petites pàgines que promocionen un producte o un servei en concret i que dirigeixen directament el consumidor cap a la informació que li interessa. En alguns casos, formen part d’una campanya de Màrqueting Online i duren un temps determinat, en altres es tracta de pàgines internes d’un lloc Web amb diferents apartats.

Una eina important a les estratègies de Màrqueting Online

Quins beneficis aporten les Landing Pages?

– Presenten la informació del servei/producte de manera compacta i directa.
– Generen sol·licituds d’informació i/o pressupostos.
– Dirigeixen a l’usuari al lloc Web mare (www.EscolaEsport.com), on pot aprofundir la informació sobre l’empresa, el seu catàleg de serveis/productes, etc.

Agencia SEO Barcelona

¿Te ha gustado? Ponte en contacto