Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Caràcter Personal, ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. comunica a l’Usuari que les dades facilitades a través d’aquest lloc web queden recollides en un fitxer el responsable del qual és Nicolas Alexandre Buchholz d’ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. amb C.I.F.: B64132699 i la finalitat del qual és donar resposta a les consultes que l’usuari ens faci arribar a través del nostre formulari de contacte.

Les dades de caràcter personal de l’interessat seran tratades amb absoluta confidencialitat i en cap cas serán cedides a tercers sense el seu previ consentiment.

L’interessat pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades; per exercitar aquests drets n’hi ha prou amb dirigir-se per escrit a ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. o enviar un e-mail solicitant dita informació, correcció o anulació a l’adreça: info@enfusion.es , incloent el nom, cognom, fotocòpia del DNI i adreça de correu electrònic.

ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. té el dret, però no l’obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omisions de qualsevol part del lloc web, de mostrar alguna informació en concret per complir amb determinades lleis, i d’editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, en tot o en part, del lloc web.