Avís legal

Vostè està accedint al lloc web d’ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. el responsable del qual és Nicolas Alexandre Buchholz d’ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. amb C.I.F.: B64132699. Les dades del Registre Mercantil són Tom 38722, Full 333078, Foli 94 i Inscripció 10.

Aquest lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui pel seu ús exclusivament personal. S’entendrà per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc web, subjecte per tant al contingut del present Avís Legal.

L’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes del present Avís Legal.

ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web.

ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de hardware i software en l’equip dels usuaris.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL INDUSTRIAL

Són propietat d’ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel.lectual i industrial sobre qualsevol contingut d’aquest lloc web, i queda reservada a favor ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. la seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel.lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i disposició del públic.

Es considera inclòs en aquests drets, de manera enunciativa i no limitativa, qualsevol dret de propietat intel.lectual i industrial sobre texts, imatges, dibuxos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments del sistema…), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o continguts en aquest lloc web.

Queden expresament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit d’ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Caràcter Personal, ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. comunica a l’Usuari que les dades facilitades a través d’aquest lloc web queden recollides en un fitxer el responsable del qual és ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. amb C.I.F.: B64132699 i la finalitat del qual és donar resposta a les consultes que l’usuari ens faci arribar a través del nostre formulari de contacte.

Les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu previ consentiment.

L’interessat pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades; per exercitar aquests drets n’hi ha prou amb dirigir-se per escrit a ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. o enviar un e-mail solicitant aquesta informació, correcció o anulació a l’adreça: info@enfusion.es , incloent el nom, cognom, fotocòpia del DNI i adreça de correu electrònic.

ENFUSIÓN, CONSULTORÍA Y COMUNICACIÓN S.L. té el dret, però no l’obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omisions de qualsevol part del lloc web, de mostrar alguna informació en concret per complir amb determinades lleis, i d’editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, en tot o en part, del lloc web.